برای تست میتوانید کد سفارش    و آدرس ایمیل     را وارد کنید.

سایت رسمی پست جهت پیگیری اینترنتی

 

http://newtracking.post.ir/

برای رهگیری سفارشتان شماره سفارش و ایمیلی که درهنگام ثبت سفارش وارد کردید را در این قسمت وارد و کلید رهگیری را فشار دهید.